Waarom iets artisanaal schenken?

7-1
Een handgemaakt geschenk is tevens een geschenk met (culturele) waarde. Met de aankoop van een artisanaal product steunt u ook de ambachtelijke, culturele industrie. Afgezien van de tradities -behoud erfgoed-, de verwerkingstechnieken, de door de eeuwen opgebouwde en gedeelde kennis over de materie waar mee gewerkt wordt, zijn er nog vele andere facetten aan artisanale producten. Een handgemaakt product kan immers ook innovatief, modern, experimenteel, exclusief en ja zelfs luxueus zijn. Ontdek hieronder 7 redenen om een ambachtelijk gemaakt product te schenken.

1. Je schenkt cultuur.7-2
Vakmanschap is een middel voor creatieve en artistieke expressie gebaseerd op handigheid. Vakmanschap wordt geboren uit een behoefte aan creatie, samen met een beheersing van de materie die een grondige kennis vereist van technieken die deel uitmaken van ons historische erfgoed. Daarom is vakmanschap een culturele industrie met een grote erfgoed- en etnologische waarde. Denk hierbij maar aan de archeologische vondsten van gebruiksgoed, hierdoor kunnen we nu nog de ontwikkeling van samenlevingen, in de loop van de geschiedenis, situeren. Keramiek is aldus het grote voorbeeld van duurzaamheid.

2. Je schenkt traditionele kennis.7-3
Zowel de technieken, de voorbereiding van de materialen, de gereedschappen waarmee men werkt, kortom alle stadia van het ambacht behoren tot een kennis die generaties lang verder ontwikkeld en overgedragen zijn. In die zin is vakmanschap van oudsher één van de pijlers van plattelandsontwikkeling en culturele identiteit. De continuïteit van de ambachtelijke activiteit draagt ​​bij aan het behoud van deze kennis, die een zeer belangrijk onderdeel is van het patrimonium van een samenleving.

3. Je schenkt een luxe-product.
7-4
Als rekening wordt gehouden met de uren die aan de conceptie en uitwerking zijn besteed, zijn artisanaal gemaakte producten een luxe. Vakmanschap in elk artisanaal gebied is een activiteit die een zorgvuldige selectie van materialen vereist, tot het punt dat veel ambachtslieden hun grondstoffen en gereedschappen zelf produceren om het ontwerp te kunnen realiseren dat ze willen maken. De uitwerking van een concept tot het uiteindelijk afgewerkt product neemt dus veel meer tijd in dan je zou denken. Deze tijd steekt de kunstenaar niet enkel in het creatieve proces, maar ook aan het continu leren, experimenteren en het verbeteren van hun expertise in het vakgebied vooraleer te komen tot het uiteindelijk resultaat. Waardering komt meestal jaren, zoniet eeuwen later en toch blijft de echte vakman continu streven naar vervolmaking van zijn product. (Enge) Definitie van luxeprodukt: schaars, hoge kwaliteit, surpluswaarde: allemaal eisen waaraan een uniek, handgemaakt, keramisch werk aan voldoet.

4. Je schenkt iets zeer exclusief en origineel maar vooral persoonlijk.
7-5
Niet alleen omdat elk stuk met de hand gemaakt en dus uniek is. De ware essentie van de exclusiviteit en originaliteit van het vakmanschap is dat het deel uitmaakt van een creatief werk. Het werkstuk is de uitdrukking van een moment, waarop de auteur vervolgens verder gaat. Dat is waarom het originele stukken zijn, indien ze in kleine series gemaakt worden dan nog zijn er onderling kleine variaties. Wanneer je keramiek schenkt is dit ook heel persoonlijk, je neemt de moeite om je in de persoon waaraan je schenkt te plaatsen: wat ziet zij/hij graag, past het bij hun interieur voor wat betreft vorm, kleur, ontwerp,... .

5. Schenkt u iets dat creatief, innovatief en eigentijds kan zijn.
7-6
Creativiteit en innovatie zijn de twee grote kwaliteiten van hedendaags vakmanschap, geleid door nieuwe generaties vakmensen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in handgemaakte producten. Het manifesteert zich op een zeer gevarieerde manier: met een zeer baanbrekend ontwerp of het herinterpreteren van traditionele technieken met een actuele esthetische taal; uitgewerkt met luxe of bescheiden materialen; met een buitengewone vaardigheid of gemaakt met relatief eenvoudige handmatige technieken. Hun verhalen en processen ontdekken is altijd fascinerend. Elke kunstenaar staat immers voor de uitdaging om origineel te zijn, anders kan men immers evengoed massaproductie kopen. Hierdoor ontstaan dan ook nieuwe technieken, nieuwe vormen en nieuwe interpretaties op eeuwenoude thema's. 

6. Omdat je ook iets experimenteel en technologisch kan schenken.
7-7
Dat het gebaseerd is op een handmatige uitwerking, maakt het niet minder technologisch of experimenteel. Ambachten gaan ook vooruit in deze richting dankzij innovatieve ontwikkelingsprocessen, de herziening van traditionele technieken in functie van nieuwe toepassingen. De ambachten zijn in de loop van de geschiedenis geëvolueerd op basis van experimenten en de technologische nieuwigheden van hun tijd. Elke keramist die we kennen is nog elke dag bezig met het uittesten van nieuwe glazuren, stookmethoden, technieken, grondstoffen. Er zijn een oneindig aantal variaties mogelijk doch telkens men iets nieuws uittest is het afwachten wat het resultaat zal zijn. Daar er zoveel parameters komen kijken bij het vervaardigen van keramiek en daar men deze niet allemaal kan controleren in een ambachtelijke omgeving is het ook nooit zeker of men een resultaat van een test kan reproduceren op het uiteindelijk werk. Hier helpt de hedendaagse technologie dan een handje daar nu de instrumenten voorhanden zijn om alles nauwkeurig te meten.

7. Omdat je online kunt kopen.
7-8
De ervaring om rechtstreeks bij de ambachtsman in zijn omgeving te kopen is geweldig, maar het kopen van online handwerk heeft ook zijn voordelen. Het geeft toegang tot het werk van ambachtslieden die we misschien nooit zouden kunnen bezoeken. Ontdek ook ambachten van over de hele wereld of professionals die op afgelegen plaatsen werken, in landelijke gebieden of in het midden van de stad. Ondanks de "nieuwe" mogelijkheden die het internet ons aanreikt zijn er nog relatief weinig ambachtslieden die verkopen via website's of internationale digitale platforms die gespecialiseerd zijn in handwerk. Het aantal is groeiende doch wat wij vaak meemaken is dat ze starten met blogs, webwinkels, enz. doch dat dit even vaak snel "vergeten" geraakt: geen of nauwelijks updates, nauwelijks professioneel, niet gebruiksvriendelijk of te specifiek. Met onze webshop willen we hier een "tussenschakel" zijn. Ceramics-etc zal zo nooit afdingen op de prijs gevraagd door de keramist; of we vinden de prijs goed voor de geboden kwaliteit of niet. Vaak krijgen we wel een kleine korting die de ambachtslieden zelf geven zonder dat we ernaar vragen (dit omdat we zelf zorgen voor het ophalen ter plaatse, het verpakken enz., maar bovenal omdat we een heel goed persoonlijk contact hebben en oprecht interesse tonen), dit kan enkel bijdragen tot een betere prijs voor de klant. Wij van onze zijde zullen er steeds voor zorgen dat u een onberispelijke service krijgt. Verlangt u meer details, foto's (bij ander licht), ... dan neemt u contact op en wij bezorgen u graag alle gevraagde info. Het grote nadeel bij verkoop via internet is natuurlijk het feit dat u het voorwerp niet fysiek kunt zien, voor de duurdere items hebben we hiervoor een oplossing (zie de desbetreffende artikelen). Een opmerking die we vaak krijgen is wel dat het voorwerp dat klanten bij ons aankochten in werkelijkheid mooier is dan op de foto.